kaplusjeden / Architektura
kaplusjeden
oferta pracowni

Wykonujemy analizy, symulacje oraz szczegółowe koncepcje urbanistyczno - architektoniczne

przy ścisłej współpracy z inwestorem, władzami samorządowymi oraz mieszkańcami w celu określenia kierunków rozwoju i zmian w zagospodarowaniu terenów będących przedmiotem opracowań, celem wykorzystania

ich potencjału, świadomego wykreowania funkcji oraz powiązań.

Projektujemy przyjazne i atrakcyjne przestrzenie o jasno określonym przeznaczeniu, proponując konkretny plan rozwoju dla zagospodarowania: obszarów wiejskich i miejskich, rozwoju stref aktywności gospodarczej, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, aranżacji przestrzeni publicznych i rozwoju infrastruktury turystycznej.

Dla opracowań tworzymy materiały promocyjne w celu atrakcyjnego przedstawienia koncepcji mieszkańcom

oraz potencjalnym inwestorom.  

Finalnym produktem jest kompleksowe opracowanie urbanistyczno - architektoniczne będące podstawą

do wszczęcia przetargu, pozyskania finansowania lub przeprowadzenia konsultacji społecznych.

zakres działalności:
Szczegółowe symulacje
realizacji wybranych tematów. Przygotowanie propozycji 
nowych inwestycji
dla wskazanej lokalizacji.
aktualności
Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak