Uzdrowisko Wapienne w Beskidzie Niskim
Uzdrowisko Wapienne w Beskidzie Niskim

Przedstawiona koncepcja to propozycja odpowiedzi na poszukiwanie pomysłu dla uzyskania oryginalnej, niepowtarzalnej przestrzeni publicznej w postaci forum uzdrowiska, będącej uzupełnieniem wysokich walorów przestrzennych i funkcjonalnych miejsca. W domyśle przedstawione rozwiązania mają znacząco wzbogacić program uzdrowiska oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój ośrodka. Dodatkowo ze względu na charakter przedsięwzięcia starano się stworzyć niepowtarzalne i unikalne elementy kompozycji, tak aby dodać do istniejącej przestrzeni elementy pretendujące do stania się „wizytówką” miejsca i bycia znakiem rozpoznawczym regionu. Przede wszystkim takimi elementami projektowego zagospodarowania są: wieża widokowa, trasa wśród drzew w kształcie łapy niedźwiedzia, amfiteatr z zadaszeniem na placu oraz zestaw projektowanych elementów małej architektury (np. siedziska koszyki) będących na wyposarzeniu przestrzeni publicznych. Dla całości przewidziano unikalny charakter czerpiąc z tradycji regionu, sugerując się charakterystycznymi barwami strojów ludowych. Ponadto przedstawiono koncepcje umeblowania planowanych tras turystycznych. Całość ma stanowić spójną całość i być elementami identyfikującymi uzdrowisko Wapienne.

 

Założenia projektowe:

-wykorzystanie walorów krajobrazowych otoczenia

-stworzenie zagospodarowanie i programu funkcjonalnego  dobrze wpisanego w istniejąca przestrzeń

-nawiązanie w projektowanym zagospodarowaniu terenu do krajobrazu górskiego po przez zastosowanie materiałów naturalnych

-stworzenie oryginalnej, niepowtarzalnej przestrzeni, będącej uzupełnieniem wysokich walorów przestrzennych miejsca

-wygenerowanie atrakcyjnych połączeń funkcjonalnych w obrębie projektu np. plac-amfiteatr-część kameralna z miejscami wypoczynku

-nadanie forum  znaczenia „miastotwórczego” poprzez kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysoką jakość rozwiązań przestrzennych i materiałowych

-zastosowanie materiałów naturalnych, odnawialnych w szczególności kamienia i drewna oraz nawierzchni mineralnych

 

Projektowana przestrzeń wielofunkcyjna w postaci forum uzdrowiska powinna stać się miejscem spotkań, przebywania, zatrzymania się, ma to być w domyśle ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu, dlatego program funkcjonalny tego miejsca jest tak bogaty, dodatkowo postanowiono wyraźnie zróżnicować przestrzeń na kameralną i publiczną w formie placu, który zaprojektowano jako forum, „salon uzdrowiska” będący przestrzenią, która może być wykorzystywana do różnych funkcji plenerowych: targowej, koncertowej, wystawowej, kinowej jak również zabaw, spotkań, odpoczynku. Plac poprzez projektowany układ, materiały i formy jest placem nowoczesnym z własnym niepowtarzalnym klimatem tworzonym przez układ posadzki, elementy małej architektury, fontannę, bogaty program zieleni, ogród kamienny oraz amfiteatr. W dodatku nieodłączną częścią koncepcji jest poszukiwanie pomysłu na jednolity charakter dla projektowanych przestrzeni, który sukcesywnie wprowadzany w pozostałych częściach uzdrowiska pozwoli na wytworzenie spójnej przestrzeni kompleksu i wyznaczy kierunek rozwoju estetyki dla całego kompleksu uzdrowiska Wapienne.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak