DOM_2.jpg

Dom rodzinny w krajobrazie Kujawsko - Pomorskim

Kujawy były regionem bardzo zróżnicowanym pod względem wykorzystywania surowca budowlanego. W części, która znajdowała się pod zaborem pruskim, skutkiem nakazów administracyjnych, materiałem budowlanym najczęściej stosowanym stała się cegła palona. Na przestrzeni XIX w. systematycznie wyparła ona drewno. Najczęściej murowano z cegły ściany budynków mieszkalnych. Z drewna budowano stodoły i spichlerze, w uboższych gospodarstwach zaś budynek inwentarski wznoszono z gliny. Na terenie zaboru rosyjskiego, dominowały nadal drewniane chałupy i stodoły. Przy budowie stodół w północno-zachodniej części Kujaw rozpowszechniła się też konstrukcja szkieletowa, szalowana deskami. Dach krokwiowy w XIX w. dominował na całym terenie, w odmianie dwuspadowej lub naczółkowej, sukcesywnie wypierając starszą formę dachu czterospadowego.

 

Do połowy XIX wieku wznoszone były na terenie krajobrazu kujawsko-pomorskim chałupy podcieniowe: z podcieniami szczytowymi, narożnymi i wnękowymi. W latach 30. XIX w. zaczęto budować chałupy szerokofrontowe, posiadające wejście w ścianie dłuższej. Do końca XIX w. ten typ dominuje już na całych Kujawach, przy czym proces ten przebiegał szybciej w pruskiej części regionu. Chaty wznoszone w XIX w. i na pocz. XX w. sytuowano ścianą dłuższą do drogi, w której znajdowały się drzwi wejściowe. Ten typ chaty budowanej w 2 poł. XIX w. miał podcień wnękowy o dwóch odmianach: płytkim, bez słupowym, oraz głębokim, podpartym dwoma słupami. Podcień ten wznoszony był przez zamożnych gospodarzy i był wyłącznie elementem dekoracyjnym budynku.

Projekt przy współczesnych standardach i estetyce budowania proponuje dla domu w krajobrazie kujawsko-pomorskim zawarcie w bryle budynku charakterystycznego szczytu z listwami nabitymi na styku desek oraz podcienia wnękowego o detalu/zdobieniach ludowych. Dom jest budynkiem szerokofrontowym z wejściem od strony ulicy z zachowaniem przedogródka. Całość to założenie parterowe o zwartej bryle zachowujące oszczędność w detalu jak to ma miejsce w kujawskim budownictwie regionalnym. Koncepcja zakłada, że dla każdego z rodzaju domów podcieniowych zostanie opracowane kilka wariantów o różnych powiązaniach funkcjonalnych i wielkości, przy zachowaniu pierwotnej estetyki / formy koncepcji domu parterowego o zwartej bryle zachowującego powściągliwość w detalu, z szczytem o listwach nabitych na styku desek w różnym układzie oraz podcienia wnękowego o zdobieniach ludowych. Każdy rodzaj domu będzie miał własny charakterystyczny szczyt. Budynki będą różnić się wielkością oraz dodatkowymi funkcjami takim jak: pracownia, warsztat, lokal itp.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak