STAR_2.jpg

Zagospodarowania terenów kolejowych

w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim

Główną ideą projektu jest stworzenie nie tylko nowego centrum przesiadkowego, ale przede wszystkim wielofunkcyjnego kompleksu utożsamiającego niezagospodarowaną i zdegradowaną przestrzeń w pobliżu dworca PKP z pozostałą częścią miasta. Oprócz wygenerowania spójnego układu komunikacyjnego istotne jest bowiem zintegrowanie go z funkcjonującym już miejskim organizmem w taki sposób, aby umożliwiał on jego dalszy, zrównoważony rozwój. Dlatego koncepcja „Drugiej Strony Stargardu” zakłada przeniesienie chociaż fragmentu centrum Stargardu na drugą stronę nasypu kolejowego wykorzystując dworzec jako ‘spinacz’ tych dwóch przestrzeni. Całość założenia uzupełnia się zarówno pod względem urbanistycznym jak i funkcjonalnym. Dzięki projektowanym, aczkolwiek nawiązującym do już istniejących, ciągom zabudowy, osiom widokowym oraz wielu innym przesłankom kompozycyjnym proponowany układ ma za zadanie stać się impulsem do dalszej rewitalizacji tego obszaru. Przeniesienie oraz powielenie głównych funkcji ze wschodniej na zachodnią stronę nasypu kolejowego niweluje bowiem fizyczną barierę dzielącą Stargard, którą stała się zaniedbaną okolicą torowiska.

Założenia:

1. Zaprojektowanie skondensowanego węzła przesiadkowego wpisującego się w przestrzeń miasta oraz generującego ruch pieszy po obu stronach linii kolejowej.

2. Stworzenie podziemnego przejścia wyłącznie dla pieszych, pozwalającego swobodnie przemieszczać się użytkownikom dworca.

3. Kontynuacja układu przestrzennego miasta oraz wprowadzanie wnętrz urbanistycznych, które mają być impulsem do dalszych działań porządkujących okolicę.

4. Wprowadzenie aktywatorów w postacie funkcji publicznej i budynków handlowych lub biurowych.

5. Łagodne przejście koncepcji w część zdominowaną przez zabudowę jedno- lub wielorodzinną.

6. Wzbogacenie układu oraz całej infrastruktury (komunikacja kołowa, ścieżki rowerowe) o zieleń wysoką oraz niską.

Centrum przesiadkowe to kompleks składający się z rozbudowy istniejącego dworca PKP, peronów z wiatami, podziemnego przejścia, dworca PKS, a także dworca dla minibusów. Rozbudowa dworca PKP po wschodniej stronie nasypu kolejowego, wyposażona w kasy biletowe oraz kawiarnię z poczekalnią na pierwszym piętrze, łączy się bezpośrednio z dworcem PKS po jego zachodniej stronie. Jest to możliwe dzięki zaprojektowaniu podziemnego przejścia stanowiącego pasaż handlowy i będącego jednocześnie główną pieszą arterią komunikacyjną tego układu. Wyeliminowanie z jej obrębu ruchu kołowego pozwoliło na uzyskanie komfortowego, szerokiego deptaku zapewniającego licznych odbiorców dla funkcji znajdujących się pod torowiskiem. Połączenie tych funkcji w wielopoziomowym układzie zapewnia wygodę podróżującym, a jednocześnie pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca. Zachodnia strona nasypu kolejowego obejmuje pawilony o niedużej kubaturze, stanowiące zaplecze logistyczne dla firm wynajmujących minibusy lub korporacji taksówkarskich.

Oprócz węzła komunikacyjnego koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni publicznej będącej nie tyle ‘poczekalnią na otwartym powietrzu’ dla będących w podróży, ale również żywą przestrzenią generującą aktywność mieszkańców Stargardu. Główny plac wyposażony w zieleń oraz małą architekturę podkreślony został wielofunkcyjnym budynkiem z funkcją gastronomiczną oraz handlowo- usługową w parterze. Charakterystycznym elementem obiektu jest rusztowanie wyróżniające jego elewację i umożliwiające stworzenie sceny w zależności od potrzeby. Plac miejski łączy się bezpośrednio z podłużnym skwerem zaprojektowanym wzdłuż traktu handlowo- usługowego ulicy Towarowej, która w proponowanej koncepcji staje się jedną z ważniejszych arterii tego obszaru. Otoczona ciągiem budynków o funkcji mieszanej ulica ma za zadanie stać się aktywatorem dla rozwoju tego obszaru.

W sąsiedztwie zejścia do przejścia podziemnego po zachodniej stronie nasypu kolejowego zaprojektowana została Galeria Dworcowa, która staje się jednym z najważniejszych obiektów tej koncepcji. Jej kubatura doskonale uzupełnia pierzeję ulicy Towarowej, a co więcej pozwala na zupełne odgraniczenie rekreacyjnej funkcji głównego placu od generującego hałas torowiska kolejowego. Przed budynkiem galerii umiejscowiony został mniejszy skwer kierujący podróżnych w głąb projektowanej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Równie istotną przestrzenią przewidzianą w projekcie jest zaproponowany niewielki plac przed wejściem do budynku dworca. Otoczony zielenią oraz wyposażony w oryginalną małą architekturę skwer ma za zadanie witać przyjezdnych kierujących się z dworca w stronę wschodniej części centrum Stargardu. W obrębie placu zaprojektowany został także parking rowerowy. Na północ od budynku PKP, wzdłuż torowiska umiejscowiony został wąski, podłużny skwer, którego zachodnia pierzeja wyznaczona została przez ciąg wielofunkcyjnych budynków. Zabudowany nasyp odgrodzony został od torowiska parkingiem wyposażonym bogato w ciągi zieleni. Główną przesłanką dla tworzenia jakichkolwiek przestrzeni publicznych było stworzenie przede wszystkim wielofunkcyjnych obszarów, które w godzinach wieczornych oraz nocnych nie będą stanowiły obumarłej i opustoszałej strefy. Proponowane przestrzenie stanowią więc nieodłączny element zabudowy znajdującej się w ich sąsiedztwie, z którą funkcjonalnie oraz przestrzennie się uzupełniają. Co więcej kreowane przestrzenie publiczne mają być także punktem docelowym dla samych mieszkańców Stargardu, stając się dla nich zupełnie nowymi oraz atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak