TACZAKA_2.jpg

Przebudowa ulic Taczaka i Garncarskiej

w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań

Proponowane zagospodarowanie zachowuje aktualny charakter ulicy, jasno określa przestrzeń przewidzianą na komunikację oraz sposób transformacji projektowanej przestrzeni. Projekt proponuje zagospodarowanie jasno definiujące charakter ulicy, opierające się na systemie ruchomych elementów małej architektury, które umożliwiają zamianę sposobu korzystania z części projektowanego zagospodarowania. Przewidziano szereg elementów ruchomych / mobilnych modułów, które pozwalają zmieniać przestrzeń według uznania użytkowników oraz adaptować ja zależnie od potrzebnego miejsca na parking bądź przestrzeń wyłączoną z ruchu pojazdów dedykowaną na określony czas dla użytkowników. Taki system jasno określa sposób w jaki można zmniejszyć lub zwiększyć liczbę miejsc postojowych, zasady pojawiania się: letnich ogródków, witryn, gablot itp. na ulicy tak aby wymienione elementy nie kolidowały z ruchem pieszym.

Zaprojektowano system boxów / skrzyń, opierających się na stalowej/aluminiowej konstrukcji pokrytej panelami z włókna szklanego, całość posiada rolki jezdne osadzone w prowadnicach określające zasięg boxa. Element ten jest sam w sobie siedziskiem oraz mieści donice na zieleń niską, trawy ozdobne. Skrzynie zależnie od miejsca, w którym się znajdują mogą być przemieszczane w rożnej konfiguracji. Po stronie z parkowaniem ukośnym między parkingiem a traktem pieszym znajduje się pas z boxami, które można przetoczyć na parking wyłączając te miejsca z ruchu na rzecz ogródków letnich, ustawienia gablot sklepowych, zorganizowania stoiska itp. Po przeciwnej stronie skrzynie znajdujące się na pasie można przetoczyć wzdłuż zabudowy.

Wprowadzenie zieleni zarówno wysokiej jak i niskiej w postaci ozdobnych traw / trzcin /krzewów pozawala wygenerować przyjazna przestrzeń atrakcyjną dla przebywania i wypoczynku. Drzewa sadzone są w gruncie oraz przykryte kratą maskującą. Reszta zieleni pojawia się w donicach bądź w postaci skupisk traw ozdobny sadzonych w projektowanych rynnach wypełnionych glebą i przykrytych tłuczniem lub kruszywem kamiennym.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak