Pomnik upamiętniający Poległych za Ojczyznę jako miejsce pamięci w Krośnie

Pomnik upamiętniający Poległych za Ojczyznę

jako miejsce pamięci w Krośnie

Przedstawiony projekt pomnika upamiętniającego poległych za ojczyznę proponuje stworzyć miejsce, które oprócz formy i kształtu fizycznego świadectwa pamięci,  będzie również  stałym elementem niosącym treść i przesłanie historyczne. Ma też być narzędziem do upamiętniania ofiary poległych za ojczyznę. Dlatego proponuje się pomnik w formie przestrzennej ramy okalający postument, będący miejscem pamięci, miejscem do składania kwiatów lub pozostawienia zniczy z okazji rocznic, wydarzeń kultywujących nasza historie. Centralny postument jako miejsce pielęgnacji  pamięci patriotycznej, w zamyśle ma mieścić na wierzchniej warstwie cytat, lub treść literacką upamiętająca poległych za ojczyznę. Zbliżając się do pomnika, aby odczytać przewidziana wiadomości , niejako trzeba się pochylić, oddając cześć poległym. W dodatku ta cześć ma być w formie niecki i gromadzić niewielka ilość wody, co sprawi, że napisy będą jak zawieszone w odbiciu nieba. Niewątpliwie  nada to unikalny charakter pomnika. Na materiał poszycia wybrano blachę typu Cor-Ten, która jest bardzo trwałym materiałem jednocześnie swą fakturą, odbarwieniami i szorstkością oddaje odpowiedni charakter pomnika i wzmacnia jego przekaz. Na postumencie ponadto przewidziano przestrzenny symbol orła z mieczem, nawiązując do przeznaczenia pomnika. Miecz jako symbol walecznej i honorowej walki przypomina o ofierze złożonej w walce za ojczyznę.

Proponuje się w oparciu o istniejące rozwiązania komunikacyjne na planie litery „X”  oraz uwzględniając kształt skweru, uporządkować i wykreować na nowo przestrzeń publiczną, w której powstanie pomnik upamiętniający poległych za Ojczyznę. Przedstawiony plan zagospodarowania wnosi niewielkie zmiany do istniejącego kształtu placu Monte Cassino, w jego południowej części, która jest przedmiotem opracowania. Postanowiono oprzeć kompozycje na osi zlokalizowanej centralnie pośrodku placu, oś wyznacza główny kierunek ułożenia kluczowych akcentów, elementów  w jej obrębie. Na osi skrzyżowania komunikacyjnego we północnej części, znajd się się również istniejąca fontanna oraz nowo projektowany pomnik, zamykający układ. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia należy dokonać korekty ścieżek w obrębie placu przez usunięcie ścieżki i kwietnika od strony dz. 2506/3 i 2507. Należy też wyprostować skrajnie wewnętrznych trawników od strony placu na poczet powierzchni utwardzonej. Zieleń wysoka pozostaje bez zmian, natomiast zieleń niska wymaga uporządkowania. Zaleca się aby przewidzieć większą ilość traw ozdobnych oraz zieleni zimno listnej, kwietniki winno się uporządkować.

Projekt przewiduje, że w południowej części od strony granicy działki z sąsiadami należy bezwzględnie po granicy, zaprojektować zieleń osłonową z gatunków zimno zielonych, tak aby uzyskać zielone tło dla pomnika. Należy w zakresie przebudowy placu usunąć, kiosk w centralnej części, a cały kwietnik należycie urządzić. W obrębie opracowania należy ujednolici ławki, nowe lokalizacje miejsc do siedzenia przedstawia rysunek planu zagospodarowania. Układ komunikacyjny wg projektu pozostaje bez zmian, główny plac jest podzielony na dwa pola, od strony skrzyżowania pozostają istniejące trawniki, przecięte ścieżką. Zieleń niska wygranicza plac w formie trójkąta, do którego przylega przystanek od ulicy Wojska Polskiego oraz projektowany pomnik upamiętniający poległych za Ojczyznę. W domyśle na tym placu przed pomnikiem będą organizowane uroczystości w ramach obchodzenia świat pamięci oraz uroczyste składania wieńców lub zapalanie znicza będącego elementem pomnika w celu upamiętniania oraz pielęgnacji pamięci o poległych za Ojczyznę.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak