Aranżacja parkletu z projektem zieleni przy ul. B. Sawinkowa w Warszawie

Aranżacja parkletu z projektem zieleni

przy ul. B. Sawinkowa w Warszawie

Proponuje się parklet w formie podestów z kameralnymi siedziskami wśród zieleni w rabatach. Główna konfiguracja składa się z czterech różnych modułów, które po montażu tworzą podest na planie litery ‘W’ nawiązując do swojej docelowej lokalizacji jako charakterystycznego sposobu aranżacji przestrzeni miejskiej dla Warszawy. Przedstawiona koncepcja bazuje na modułowej konstrukcji parkletu, każdy segment o wym. 5x4m na planie czworokąta posiada stalowy stelaż, który należy układać na betonowych bloczkach. Do ramy mocuje się podesty, siedziska oraz burty rabat. Parklet przeznaczony jest do układania w różnych konfiguracjach zależnie od potrzeb i przeznaczonej przestrzeni pod aranżacje.

 

Dla przedmiotowej lokalizacji parkletu przy ul. B. Sawinkowa w Warszawie należy usunąć część nawierzchni z kostki betonowej, wymienić ziemie na urodzajną. Po ułożeniu bloczków betonowych, przed ustawieniem stalowej konstrukcji podestów należy wysypać grys kamienny o małej frakcji. Ramę podestu zamocować kotwami do betonu, następnie ułożyć podesty oraz zamontować siedziska. Zieleń w tym wypadku jest sadzona w gruncie. Po ułożeniu wszystkich podestów wypełnić braki w posadzce grysem do wysokości istniej części chodnika. Po prawidłowym montażu parklet oraz wierzchnia warstwa chodnika powinna być zlicowana. Przewidziano również, że podesty będą układane na istniejącej utwardzonej nawierzchni np. na ulicy w miejscu istniejącego miejsca postojowego bez ingerencji w posadzkę w formie sezonowej. W takim wypadku zamiast bloczków betonowych należy zamontować stopy stalowe z możliwością regulacji wysokości. Zieleń sadzona jest w donicach PCV 45x 45cm umieszonych w burtach rabat.

 

Koncepcja parkietu w formie czworokątnych modułów proponuje elastyczne rozwiązanie dla aranżacji miejsc spotkań i odpoczynku w przestrzeni miejskiej. Każdy moduł posiada siedziska, drewniane podesty, oraz rabaty roślinne. Podstawowa wersja zakłada ułożenie parkletu na planie „W”. Przedstawiona koncepcja zakłada utworzenie kameralnej przestrzeni do spotkań oraz wypoczynku w otoczeniu zieleni. Przewidziano różne rodzaje siedzisk: niewielkie trybuny, ławki oraz siedziska z oparciem. Proponuje się utworzyć w obrębie parkletu kilka miejsc, rabat do sadzenia wybranych gatunków traw lub bylin, tak aby parklet sprawiał wrażenie ogrodu. Zakłada się, że w obrębie parkletu zostanie posadzone pięć niewielkich drzew, tak aby osłaniały od ulicy oraz dawały cień. Zieleń niską należy sadzić w obrębie przewidzianych drewnianych ram, taki sposób umożliwia łatwą wymianę oraz zmianę na nowa aranżacje, sezonową np kwietną. Konstrukcja parkletu umożliwia łatwy transport, montaż, demontaż oraz zmianę układu poszczególnych segmentów względem siebie. Moduły można ustawiać na istniejącej konstrukcji nawierzchni, sadząc zieleń w donicach umieszczanych w obrębie rabaty lub zdjąć utwardzenie i ułożyć parklet na gruncie.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak