Projekt krajobrazowo-architektoniczny zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Wybickiego i Derdowskiego w Rumi

Projekt krajobrazowo-architektoniczny zagospodarowania skweru

u zbiegu ulic Wybickiego i Derdowskiego w Rumi

Prezentowana koncepcja zagospodarowania skweru znajdującego się u zbiegu ulic Wybickiego i Derdowskiego w Rumi, przewiduje utworzenie reprezentacyjnego placu na planie prostokąta zlokalizowanego centralnie na terenie przewidzianym pod inwestycje, przylegającego dłuższym bokiem do ulicy Wybickiego. Skwer został odsunięty od granicy działki w głąb obszaru opracowania, tak aby utworzyć pas zieleni izolacyjnej oraz zastąpić istn. schody terenową pochylnią. Po obwodzie skweru proponuje się zachować obszary zieleni niskiej z istniejącymi szpalerami drzew przy ulicy. Projektuje się nowe dojścia z przylegających chodników, w dodatku układ placu zachowuje przejście na przestrzał w kierunku ulicy Derdowskiego. Zachowano w północno wschodniej części dojazd z drogi do transformatorowni, w postaci drogi z płyt betonowych, w szerokości pasa dojazdu proponuje się wysypać tłuczeń kamienny, przy drodze wewnętrznej ustawiono siedziska betonowe jako kameralne miejsca spotkań i wypoczynku. Drogę oraz budynek transformatora należy częściowo osłonić od placu dodatkowym szpalerem brzóz oraz projektowanymi pagórkami za pergolą.

Aranżacja placu zakłada zmianę lokalizacji istniejącego pomnika, lokując go w centralnej części z przesunięciem w kierunku ulicy Wybickiego, tak aby był dobrze widoczny, wyeksponowany w obrębie opracowania oraz z poziomu ulicy. Dla pomnika przewidziano nowy postument na planie koła, pomnik ze schodkowym postumentem, jest skierowany frontem do wnętrza placu. Monument w tym miejscu wydziela, i zaznacza podział placu na dwie strefy. Pierwsza strefa to miejsce reprezentacyjne z zadaszeniem w formie pergoli, masztami flagowymi oraz przedpolem do organizowania zgromadzeń okolicznościowych przed pomnikiem bądź pergolą, która wyznacza miejsce do zorganizowania sceny, mównicy w ramach obchodów świąt państwowych lub lokalnych rocznic itp. Przy zadaszeniu przewidziano wykonanie przyłącza elektrycznego w posadce, tak aby można było wygodnie przyłączyć się do zasilania. W obrębie pergoli można też zorganizować wystawę, targi, prezentacje, koncert lub projekcje zawieszając ekran do zadaszenia itp. Ma to być plenerowe narzędzie do organizowania różnych form aktywności. Samo zadaszenie jest też na codzień ochroną przed deszczem dla spacerujących lub przed słońcem w upalne dni.

 

Druga strefa placu to zespół donic i siedzisk jako miejsce wypoczynku i przebywania wśród zieleni w formie ogrodu ziołowego. Proponuje się w tym miejscu posadzić rożne gatunki, ziół i przypraw oraz wysokich traw ozdobnych, tak aby był to niewielki ogród miejski. W obrębie placu proponuje się nasadzenia w formie smukłych i wysokich brzóz, które będą dawały cień oraz dodadzą kameralności dla kompozycji placu. Po obwodzie placu miedzy zejściami zaprojektowano betonowe trybuny z drewnianymi siedziskami. Rysunek posadzki placu stanowi siatka kwadratowej kraty z bloczków jasnego piaskowca, wnętrze każdej kwatery należy wypełnić płytami betonowymi, jasno szarymi z przesunięciem 1/2. Taki rysunek posadzki umożliwi w przyszłości wygodne dodawane np posadzkowych tablic pamiątkowych.

 

zieleń ozdobna:

-rozplenica japonska / miskant

-wrzos

-kostrzewa sina

-szałwia fioletowa

-sosna kosodrzewina odm. Pumillo

-szałwia omszona biała

-macierzanka zwyczajna

 

Skwer ma funkcjonować jako miejsce spotkań i aktywizacji okolicznych mieszkańców dlatego przewidziano różne rodzaje siedzisk, pergole oraz miejsca spotkań i wypoczynku np. w formę pagórków trawiastych za skwerem. Cześć reprezentacyjna to miejsce przeznaczone do aranżacji na potrzeby wydarzeń takich jak: kino letnie, wystawy prac, koncerty plenerowe, panele dyskusyjne, obchody uroczystości itp.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak