Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie

Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie

Projekt powstał przy założeniu, że funkcje, które przewidziano wewnątrz CAL w postaci sal i pracowni oraz towarzyszących im pomieszczeń są „ubrane” w elewacje, która zachęca do spontanicznej aktywności gości parku i terenu CAL. Elewacja składa się zasadniczo z dwóch rozwiązań: jedno umożliwia tymczasową zmianę układu kubików i wpływ na wygląd elewacji budynku przez obrót wybranych kubików zamontowanych w elewacji, każdy z sześcianów ma cztery ściany w różnym kolorze (grafitowym oraz trzech odcieni przechodzących łagodnie z koloru pomarańczowego w zgaszony żółty) co umożliwia ułożenie na elewacji wymyślonego przez siebie rysunku lub znaku, umieszczenie napisu bądź informacji o wydarzeniach w CAL lub przearanżowanie elewacji np. ułożenie na niej uporządkowanego wzoru.


Taka elewacja zachęca do spontanicznej aktywności, umożliwia kreatywne i artystyczne działanie w przestrzeni bez potrzeby uciekania się do wandalizmu, ponadto takie rozwiązanie sprzyja wspólnej grze i zabawie oraz jest atrakcją samą w sobie wzbogacającą program parku i CAL. Ważnym aspektem takiego rozwiązania, w którym gość przestrzeni może zostawić po sobie znak lub coś zmienić przy okazji swojej obecności, jest fakt, że w wyniku takiego mechanizmu działania łatwiej jest się utożsamiać z tym miejscem, traktując je jako po części swoje. Dodatkowo całość jest urozmaicona o aspekt zmienności, trudno będzie odwiedzając CAL natrafić na ten sam układ elewacji, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność i niepowtarzalność przestrzeni.


Druga cześć elewacji od strony parku, łagodnie i miękko schodzi w stronę zieleni tak aby harmonijnie wpisać się w otoczenie. Dzięki temu powstają na całej długości podesty i uskoki w poziomach fragmentów elewacji. Takie ukształtowanie umożliwia spontaniczną aktywność w postaci przemieszczania się między podestami, pokonywania różnic poziomów, jest to też miejsce do wypoczynku, umożliwia siedzenie i leżenie na przyniesionych przez siebie np. kocach. Kaskadowy kształt elewacji na pewno zostanie też wykorzystany przez osoby indywidualnie ćwiczące w parku jako stepy do ćwiczeń fitness itp.


Wyżej wymienione części elewacji stanowią główny postument i określają kształt budynku. Pozostałą, wyższą cześć elewacji przewidziano w formie szklanych kubików mieszczących sale i pracownie, proponuje się je jako szklane elewacje w konstrukcji słupowo-ryglowej o wąskich aluminiowych profilach, tak aby umożliwić częściowy wgląd w to co się dzieje w salach CAL, ma to za zadanie zaciekawić przechodniów oraz sprawić że, fizycznie będzie widać aktywność lokalnej społeczności pracującej lub bawiącej się w centrum. Ponadto przezierność drugiej kondygnacji wpłynie pozytywnie na percepcje całości i optycznie zmniejszy skalę budynku pozytywnie wpływając na jego całkowity ogląd.
 

Główne założenia projektowe:
- uzyskanie właściwej skali budynku i relacji z otoczeniem i parkiem
- zaproponowanie rozwiązao stymulujących spontaniczną aktywność
- wytworzenie właściwej skali obiektu z przeznaczeniem na zespół multi-funkcjonalny

- prosty, czytelny układ funkcji z podziałem na zespoły funkcjonalne zapewniający orientację i dostępność do wszystkich części obiektu
- podkreślenie struktury funkcjonalnej budynku w jego kształcie oraz wyartykułowaniem podziałów wewnętrznych w rozwiązaniach formalnych.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak