Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego

przy ulicy Mickiewicza w Leżajsku

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego położonego przy ul. Mickiewicza w Leżajsku w głównej mierze opiera się na istniejącym układzie komunikacji pieszej, wprowadzono korekty w postaci nowych ścieżek oraz placów, tak aby nowe zagospodarowanie tworzyło atrakcyjną i spójną całość. Zachowano kształt głównych dwóch ścieżek na planie „V”, które zbiegają się przy wejściu z ulicy Sandomierskiej. Bardziej swobodny kształt mają pozostałe trasy piesze, wykonane w technologii „hansegrand”, to nawierzchnie mineralne, naturalnie stabilizowane, wodoprzepuszczalne. Nowe zagospodarowanie sprawnie komunikuje wewnętrzy układ placów. Wchodząc do parku od strony ulicy Adama Mickiewicza przez bramę, przechodzimy obok parkingu rowerowego z mapą regionu oraz wytyczonymi trasami po gminie. Następnie trafiamy na plac zabaw, mijając „górki”, które zostały w swoim dotychczasowym miejscu lecz dzięki niewielkiej korekcie uzyskano ciekawy kształt stoków. Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z „górek” przewidziano nasadzenia po obwodzie czoła od stromej strony, krzewami iglastymi w postaci żywopłotu tak aby dostęp do górki był tylko z łagodnej strony. Nasadzenia maja pełnić role naturalnej poręczy. Plac zabaw został zaprojektowany dla dzieci w rożnym wieku, posadzka placu to nawierzchnia bezpieczna, przewidziano tu siedem urządzeń do zabawy, gry i plansze w posadce oraz zieleń urządzoną w postaci skupisk traw w najbliższej okolicy placu, która jest również atrakcją i miejscem do zabaw.

 

Dodatkowo przewiduje się instalacje służąca do rozmowy na odległość przez urządzenia po przeciwnych bokach placu. W centralnej części ogródka jordanowskiego umieszczono pergole na kształcie koła z wewnętrznym podestem, miejsce to ma służyć jako kameralna przestrzeń do spotkań lub np. organizacji plenerowych sesji yogi lub niewielkich koncertów. Zakłada się ze pergola zostanie obsadzona pnączami i w niedalekiej przyszłości pokryje się zielonym dachem. W północnej części blisko sąsiednich zabudowań wielorodzinnych zlokalizowano otwartą siłownie plenerową do street workout. Miejsce to ma działać jako plac ćwiczeń wyposażony w 12 urządzeń do treningu oraz miejsce do siedzenia i wypoczynku. W zachodniej części w miejscu mniejszego zagęszczenia zieleni wysokiej zaprojektowano plac skradający się z boiska do streetball, mini ogródka sensorycznego oraz planszy do gier podwórkowych, całości towarzyszy trzypoziomowa trybuna, która ma pełnić rolę widowni oraz miejsca wypoczynku.

 

Ogródek sensoryczny przewiduje się w formie wysp zieleni w postaci klombów z trawami oraz ziołami. Część klombów w formie nasypu do 0,9m wysokości. Z traw proponuje się zasadzić: Miskant chiński (Miscanthus sinensis), Trawę pampasową (Cortaderia selloana), Rozplenice japońską (Pennisetum alopecuroides), Kostrzewę siną (Festuca glauca), Kostrzewe miotlastą (Festuca scoparia),Tatarak trawiasty (Acorus gramineus). Natomiast z gatunków ziół przewidziano: Lebiodke pospolitą (oregano), Tymianek właściwy, Lubczyk ogrodowy, Bazylie pospolitą odmianę czerwonolistną, Bylice estragon (estragon), Cząber ogrodowy oraz Mięte okrągłolistną (variegata). Natomiast plansza do gier ulicznych, z wierzchnią warstwą wykonaną z barwionego w masie kauczuku to nawierzchnia bezpieczna o właściwościach amortyzujących. Przewidziano osiem gier zespołowych i  edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku.

 

Drugie główne wejście od strony ulicy Sandomierskiej pozostawiono bez zmian, dodając jedynie bramę, która jest integralnym elementem zielonego ogrodzenia. Z obydwu stron parku przewidziano ogrodzenie w formie żywopłotu na fragmencie oraz pasów pionowych lameli, umożliwiających wgląd wewnątrz parku, tak aby nie był on ukryty przed wzrokiem przechodniów. Całość jest uzupełniona o siedziska oraz nowe oświetlenie składające się z lamp led, niskich, podświetlających zieleń, masztów oświetleniowych średniej wysokości doświetlających ścieżki wewnętrze oraz dodatkowo zaprojektowano maszty wysokie, które rozświetlają główne place i umożliwiają instalacje monitoringu.

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak