Projekt modernizacji elewacji i strefy wejściowej

Projekt modernizacji elewacji i strefy wejściowej

dla terenu kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii to inwestycja adaptująca istniejące obiekty, która ma na celu powstanie wiodącego w województwie kujawsko-pomorskim ośrodka szkolnictwa zawodowego na poziomie wyższym, ściśle powiązanego z potrzebami regionu i przedsiębiorcami. Utworzenie we Włocławku silnego regionalnego ośrodka edukacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla regionalnej gospodarki wpisuje się wprost w cele strategiczne dla Miasta Włocławek, a także całego regionu, co zostało wskazane w Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2020+ oraz Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020+.

Projekt powstania Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii przewiduje realizację szeregu kompleksowych działań edukacyjnych, realizujących spójną ideę kształcenia całożyciowego z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania, nowoczesnej infrastruktury, regionalnych zasobów kadrowych, opartą o mechanizmy ścisłej współpracy z pracodawcami, partnerami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. 

 

Opracowanie przedstawia plan modernizacji elewacji budynków i strefy wejściowej oraz zagospodarowania terenu kampusu: budynku wraz z otaczającym go terenem i przedstawienie rozwiązań organizacyjnych, w tym wariantów użytkowania terenu, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań faktycznych, środowiskowych, prawnych, w  zakresie:

1) modernizacja strefy wejściowej i elewacji, uzyskanie indywidualnego wyrazu korespondującego z misją Centrum Nauk

Technicznych i Nowoczesnych Technologii jako instytucji kreującej i wdrażającej innowacje

2) umocnienie nowoczesnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak