Szukaj

Wyróżnienie w konkursie "Budowa centrum integracji społecznej z zespołem rekreacyjno-kąpielowym"

Aktualizacja: 17 paź 2018

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej.

Celem Konkursu było przeprowadzenie konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najkorzystniejszych rozwiązań pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu będącego przedmiotem konkursu.

Kompleks składa się dwóch budynków, dzięki temu mogą działać niezależnie oraz możliwe jest etapowanie inwestycji polegającej na budowie Centrum Integracji Społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim.

Budynek Centrum Integracji powstał w wyniku całkowitej adaptacji istniejących zabudowań pofabrycznych zlokalizowanych na dz. nr 476. Adaptacja polega na wykorzystaniu ścian obwodowych do ich całkowitej wysokości. W części z dachem o spadku 35% przewidziano główny hol, pracownie oraz sale z ich zapleczem. W tej części pomieszczenia są wysokie, sięgają do samej kalenicy oraz częściowo doświetlane są przez okna połaciowe w dachu. Natomiast w niższej części z dachem płaskim przewidziano pomieszczenia administracji i techniczne oraz obsługowe i higienicznosanitarne dla osób bezdomnych, wykluczonych społecznie z osobnym wejściem.


Kolejny budynek o charakterze rekreacyjno-kąpielowym zaprojektowano na planie trójkąta o ściętych wierzchołkach, tak aby wypełni wykorzystać możliwości inwestycji na działkach 621/2 i 613/7 oraz odpowiednio usytuować budynek na terenie o trudnym kształcie działki. Budynek jest dwukondygnacyjny, przykryty płaskim dachem, częściowo podpiwniczony z wejściem od strony wschodniej tak aby było widoczne z ulicy Zamkowej, prowadzącej do centrum miasta. Przed wejściem znajduje się podest z miejscami siedzącymi, z niego możemy się dostać niżej na plac przed budynkiem, z miejscem do rekreacji i z otwartą siłownią wyposażaną w 10 urządzeń do ćwiczeń. Do wejścia prowadzą trakty z konglomeratu drewnianego, o tej samej wysokości co poziom wejścia do budynku. Teren należy tak ukształtować oby różnica między terenem a wysokością podestów nie była większa niż 50cm, aby uniknąć potrzeby wykonania balustrad, co umożliwi korzystanie z podestów jako siedzisk i swobodne korzystanie z zieleni otaczającej budynek. Kondygnacja techniczna jest obsypana i częściowo zaprojektowana poniżej poziomu terenu na działce, dostęp do niej jest realizowany z podjazdu technicznego w północnej części.

8 wyświetlenia
Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak