Szukaj

Pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie pomnika upamiętniającego osoby zasłużone dla RPN

Aktualizacja: 17 paź 2018

Wyodrębnienie fragmentu zieleni w obrębie miejsca utworzenia pomnika ma symbolizować utworzenie obszaru ochrony dla najcenniejszych przyrodniczo obszarów Roztocza.

Prezentowana koncepcja instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego zakłada wykonanie pięciu zgeometryzowanych wysokich donic w konstrukcji betonowej, obłożonych białym granitem o maksymalnej wysokości 120cm. Ilość elementów instalacji odwołuje się do utworzonych pięciu obszarów ochrony ścisłej w ramach Roztoczańskiego PN. Każda donica w swojej spodniej części ma umieszczoną nazwę obszaru: Bukowa Góra, Czerkies, Jarugi, Miedzyrzeki oraz Nart. Dla poszczególnych części można przewidzieć inną zieleń niską lub krzewy, odzwierciedlając charakterystyczne elementy obszaru.


Wyodrębnienie fragmentu zieleni w obrębie miejsca utworzenia pomnika ma symbolizować utworzenie obszaru ochrony dla najcenniejszych przyrodniczo obszarów Roztocza. Proponowana kompozycja symbolizuje otoczenie opieką przyrody w obrębię parku. Wyniesienie fragmentów zieleni odwołuje się do zabiegów mających na celu zachowanie zespołów leśnych, różnorodności flory i fauny. Forma pomnika pozwala na poruszanie się między jego elementami, podobnie rzecz ma się z obszarami ochrony, wytyczone są szlaki, po których można się poruszać podpatrując przyrodę.


Od strony drogi równoległe do skarpy, na mniejszej frontowej donicy należy umieścić przestrzenne logo parku, nazwę pomnika, rok wybudowania itp. Natomiast na sąsiedniej największej donicy od czoła instalacji, należy zamontować trzy tablice upamiętniające osoby zasłużone zgodnie z załączonym przykładem. Dodawanie kolejnych tablic lub napisów upamiętniających jest możliwe w formie tablic nakręcanych do kamiennej płyty poszycia lub w formie przestrzennego napisu w kolorze szarym. Poszczególne elementy są od siebie odsunięte pozwalając na poruszanie się między donicami, oglądanie tablic oraz wierzchniej zielonej warstwy. Wtedy niejako odwiedzający pomnik znajduje sią w parku na szlaku podpatrując przyrodę

6 wyświetlenia
Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak