Szukaj

Wygrana w konkursie na zagospodarowania terenu centrum miejscowości Jabłonna

Aktualizacja: 9 gru 2018

Nowe zagospodarowanie oferuje większy plac, domykając go zielenią z trzech stron.

Projektowana przestrzeń publiczna powinna stać się miejscem spotkań, przebywania i zatrzymania się dlatego proponowane zagospodarowanie składa się w wielu elementów. Przewidziano różne formy zieleni oraz siedzisk: takie jak drewniane podesty, siedziska lub drewniane ławki z oparciem. Ponadto na placu za pomnikiem Poległych na skraju projektowanej przestrzeni równolegle do ulicy Modlińskiej zlokalizowano pergole w konstrukcji drewnianej na całej długości krótszego boku placu. Zadaszenie to ułatwia zorganizowanie wydarzeń o rożnym charakterze w obrębie placu takich jak: wystawa lub impreza okolicznościowa z udziałem mobilnych obiektów handlowo-usługowych. Pergola może również pełnić rolę sceny lub ekranu do rzucania projekcji przy rozpięciu płótna / ekranu od strony komisariatu. Na co dzień pergola zapewnia zadaszenie, ochronę przed słońcem dla osób przebywających w obrębie placu oraz jest wygodnym miejscem do spotkań i integracji mieszkańców.

Starano się aby plac nie był przechodni, a bardziej kameralny. Nowo wykreowana przestrzeń ma być przyjazna i różnorodna.

Cześć pól zieleni niskiej to nowo utworzone nasypy o wysokości max 1,2m, które mają za zadanie urozmaicenie poziomów i przestrzeni, tak aby zieleń otaczająca plac była ciekawa i pozwala na różne formy aktywności, od odpoczynku do gry w np. w boule. Wewnątrz placu w niezmienionej lokalizacji pozostawiono pomnik Poleglych zapewniając mu lepszą ekspozycję w skali nowego układu. Główną płytę wyposażono dodatkowo w oświetlenie posadzkowe oraz przyłącza prądu, rozłożone po wzdłuż dłuższego boku pergoli tak aby zapewnić możliwość dowolnego rozkładania: tymczasowych obiektów, scen, tablic, instalacji świetlnych i artystycznych. Plac poprzez projektowany układ, zieleń, wykorzystane materiały i formy jest placem nowoczesnym z własnym niepowtarzalnym klimatem, w domyśle ma dalej być charakterystycznym i niepowtarzalnym miejscem w skali miasta.

9 wyświetlenia
Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak