Szukaj

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne

Aktualizacja: 17 paź 2018

Nieodłączną częścią koncepcji jest poszukiwanie pomysłu na jednolity charakter dla projektowanych przestrzeni, który sukcesywnie wprowadzany w pozostałych częściach uzdrowiska pozwoli na wytworzenie spójnej przestrzeni kompleksu i wyznaczy kierunek rozwoju estetyki dla całego kompleksu uzdrowiska Wapienne.

Przedstawiona praca to propozycja odpowiedzi na poszukiwanie pomysłu dla uzyskania oryginalnej, niepowtarzalnej przestrzeni publicznej w postaci forum uzdrowiska, będącej uzupełnieniem wysokich walorów przestrzennych i funkcjonalnych miejsca. W domyśle przedstawione rozwiązania mają znacząco wzbogacić program uzdrowiska oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój ośrodka. Dodatkowo ze względu na charakter przedsięwzięcia starano się stworzyć niepowtarzalne i unikalne elementy kompozycji, tak aby dodać do istniejącej przestrzeni elementy pretendujące do stania się „wizytówką” miejsca i bycia znakiem rozpoznawczym regionu.


Przede wszystkim takimi elementami projektowego zagospodarowania są: wieża widokowa, trasa wśród drzew w kształcie łapy niedźwiedzia, amfiteatr z zadaszeniem na placu oraz zestaw projektowanych elementów małej architektury (np. siedziska koszyki) będących na wyposarzeniu przestrzeni publicznych. Dla całości przewidziano unikalny charakter czerpiąc z tradycji regionu, sugerując się charakterystycznymi barwami strojów ludowych. Ponadto przedstawiono koncepcje umeblowania planowanych tras turystycznych. Całość ma stanowić spójną całość i być elementami identyfikującymi uzdrowisko Wapienne.

Kształt projektowanego placu jest wynikiem przeprowadzonej analizy głównych, przyszłych kierunków komunikacji pieszej oraz istniejącego ukształtowania terenu. Zakłada się, że forum będzie leżało miedzy zabudowaniami uzdrowiska a planowanymi szlakami turystycznymi.

Projektowana przestrzeń wielofunkcyjna w postaci forum uzdrowiska powinna stać się miejscem spotkań, przebywania, zatrzymania się, ma to być w domyśle ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu, dlatego program funkcjonalny tego miejsca jest tak bogaty, dodatkowo postanowiono wyraźnie zróżnicować przestrzeń na kameralną i publiczną w formie placu, który zaprojektowano jako forum, „salon uzdrowiska” będący przestrzenią, która może być wykorzystywana do różnych funkcji plenerowych: targowej, koncertowej, wystawowej, kinowej jak również zabaw, spotkań, odpoczynku. Plac poprzez projektowany układ, materiały i formy jest placem nowoczesnym z własnym niepowtarzalnym klimatem tworzonym przez układ posadzki, elementy małej architektury, fontannę, bogaty program zieleni, ogród kamienny oraz amfiteatr.

10 wyświetlenia
Napisz do nas...

adres do korespondencji:

Rybnicka 12f/1C

52-016 Wrocław

NIP 899 285 3832

info@kaplusjeden.pl

tel. 690 893 135

© 2018 by Artur Klimczak